Artículo Periodisme i Tres sombreros de copa: una experiència d'aula
RESUMEN ARTíCULO

En la seqüència didàctica que es presenta aquí, hi intervenen diferents processos que uneixen la lectura i l'escriptura de forma que acaben relacionant-se i prenent sentit l'una amb l'altra. Es llegeix una obra literària, que s'analitza i es debat a classe, i s'escriu sobre el que l'alumnat n'ha entès en un joc de simulació periodística en la realització del qual l'estudiant ha de continuar llegint, ja de manera autònoma, textos inserits en contextos en els quals vol desenvolupar el seu escrit. El resultat, el producte final, fa palesa aquesta interrelació necessària entre tots dos processos. Parallelament, es fa fer una lectura reflexiva dels textos dels companys, dins de l'avaluació formativa, que els ajudarà a prendre consciència dels encerts i de les possibles millores dels textos propis, en tant que crítics i en tant que autors, ja que, llegint les composicions dels altres, s'adonen de formes de perfeccionament dels escrits propis.FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €