Artículo Pistes per a l'avaluació: Una avaluació en la pràctica psicomotriu.
RESUMEN ARTíCULO

La pràctica psicomotriu disposa d'una concepció i d'una estratègia d'avaluació ben pròpia: l'anàlisi de vídeos (filmació de les sessions que després és analitzada en grup de psicomotricistes). Aquesta pràctica d'avaluació aporta una capacitat crítica i constructiva molt significativa. El recurs del vídeo significa recuperar, sense cap mena de dubte, el que ha passat durant la sessió i facilita tornar-ho a ½revisar+ una vegada i una altra. Així es fa possible que siguin uns quants els observadors i que el mateix mestre o mestra que ha desenvolupat l'activitat pugui fixarse en la seva pròpia actuació.FORMATOS DISPONIBLES
1,49 €
COLECCIONES: Revista Guix Infantil

Contenidos de la revista
EDITORIAL
I TU QUÈ EN PENSES?
PARLEM DE...: Viure amb el cos
REFLEXIÓ
IDEES
DES DE LA DIVERSITAT
EL DIA A DIA
MISCEL·LÀNIA
HUMOR