Artículo Preguntes obertes a la noció de «competència».
RESUMEN ARTíCULO

A partir de l'anàlisi de la noció de competència des de la psicologia sociocultural, l'article planteja un seguit d'interrogants sobre la repercussió que l'aplicació d'aquest concepte té a l'ensenyament en general i, específicament, a l'àrea de llengua. Centrant-se en aquest àmbit, s'hi parla de la noció de competència plurilingüe; s'hi estableix una comparació entre la noció de competència en general i la noció de competència plurilingüe promoguda pel Marc europeu comú de referència per a les llengües, i s'hi plantegen els interrogants que se'n deriven. L'article presenta alguns camins de sortida per a les preguntes plantejades: la noció de competència d'ensenyament com a gestió compartida de les competències individuals i la noció de secundarització com a pràctica discursiva guiada per a la construcció de sabers i competències discursives a les àrees lingüístiques i no lingüístiques.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €