Artículo Principis de la LOE: algunes reflexions.
RESUMEN ARTíCULO

Totes les lleis, tant si són educatives com si no, miren de justificar-se a si mateixes i per això solen desenvolupar un preàmbul més o menys extens en funció de la importància, l'oportunitat, el context, etc. En el cas que ens ocupa, una bona part del preàmbul de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, està dedicat precisament a exposar els grans principis que la inspiren.FORMATOS DISPONIBLES
1.49 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL