Revista Projectes de treball a la classe de llengua i literatura Projectes de treball a la classe de llengua i literatura
COLECCIONES: Revista Articles
ISSN: 1133-9845


FORMATOS DISPONIBLES
18.50 €
9.30 €

Projectes de treball a la classe de llengua i literatura

Contenidos de la revista
Monografia
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions