Artículo Projectes, projectes de treball, projectes de recerca del medi. Revisió històrica i validesa actual.
RESUMEN ARTíCULO

Sortosament, en aquest moments existeix una tendència a utilitzar els projectes de treball com a mètode específic per al tractament de la llengua i com a model d'ensenyament globalitzador. En aquest article es fa una anàlisi de les raons que justifiquen aquesta aparent moda, recolzant el seu valor educatiu en el coneixement actual sobre els processos d'ensenyament/aprenentatge, Conjuntament amb aquesta valoració es fa un recorregut històric sobre els antecedents i els punts de contacte amb altres metodologies renovadores.FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €