Artículo Què entenem per avaluació.
RESUMEN ARTíCULO

Fins fa relativament poc temps es concebia el terme avaluació com a sinònim de mesurament. Aquest concepte ha quedat superat per un de més abast, i quan ara parlem d'avaluació no només ens referim al fet de mesurar i de donar una nota, sinó que concebem l'avaluació com una part integrada en el conjunt del procés d'ensenyament/aprenentatge d'una llengua. En aquest article volem plasmar aquesta concepció d'avaluació donant un seguit de pautes i comentant instruments d'avaluació adients per portar-la a terme.

AUTORES
Cadierno Carpintero, Carme / Anaya, Elena


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €