ABIERTO   LEER
Artículo Què li ha passat a l'ou?
RESUMEN ARTíCULO

Amb objectes de la vida quotidiana, podem fer experiments senzills i motivadors. Objectius de l'experiment: Seguir amb rigor el procediment proposat.Formular hipòtesis.Contrastar les hipòtesis amb la realitat, a fi de comprovar si són certes o no.

AUTORES
Oró Badia, Ignasi
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES