ABIERTO   LEER
Artículo Quin és el parer dels pares i mares sobre la seva participació a l'escola.
RESUMEN ARTíCULO

Partint del principi que la participació de les mares i els pares en el funcionament dels centres escolars és bàsica, hi vull donar la meva opinió amb una certa reserva, ja que la meva experiència en aquest sentit no ha estat del tot reeixida. Ja fa quatre anys que formo part de l'equip directiu de l'escola on treballo. Certament, no es pot generalitzar, així que vull aclarir que el meu punt de vista està estrictament relacionat amb un període i amb una experiència concrets que no han de constituir pas cap mirall del que succeeix a la majoria de centres. Així doncs, em disposo a relatar el cas breument. La nostra escola està situada en una zona perifèrica d'una petita ciutat. La qüestió és que la tipologia de l'alumnat que hi assisteix és força diversa, ja que hi té lloc la conjunció de barris marginals amb urbanitzacions de gent de classe mitjana més aviat alta, com a mínim pel que fa referència al nivell cultural, tot i que no és el que hi domina. Amb aquesta particularitat tan variada, el que ha succeït ha estat que els pares i les mares de ½més nivell+ han vetat completament les idees i les ganes de participar de la resta. Sembla que amb un afany de protagonisme exagerat i incomplint unes normes bàsiques de bona convivència, han organitzat, decidit i omès les opinions i els desitjos d'altres famílies de participar-hi. La situació ha degenerat de tal manera que l'equip directiu s'ha vist obligat a convocar l'associació de mares i pares diverses vegades.

AUTORES
/ Martín Garcia, Faustino
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
En abierto
COLECCIONES: Revista Guix Infantil

Contenidos de la revista
EDITORIAL
PARLEM DE...
IDEES
EL DIA A DIA
REFLEXIÓ
INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
DES DE LA DIVERSITAT
I TU QUÈ EN PENSES?
MISCEL·LÀNIA
HUMOR