ABIERTO   LEER
Artículo Recursos per a l'aula: Fonètica, pronunciació i entonació catalanes en accés obert
RESUMEN ARTíCULO

Pàgines web per a l’aprenentatge autònom de la fonètica i la pronúncia del català.FORMATOS DISPONIBLES
En abierto
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Projectes de treball a la classe de llengua i literatura
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions