Artículo Reflexions i propostes sobre la formació inicial i permanent del professorat.
RESUMEN ARTíCULO

L'article és una exposició del punt de vista de l'autora sobre la situació dels documents elaborats per la Comissió de Formació del Professorat del Consell Assessor de Llengua Catalana (Departament d'Educació) els anys 2004 i 2006. S'hi passa revista als criteris proposats per a la planificació de la formació inicial i de la formació permanent del professorat dels nivells d'educació infantil i primària, i de secundària obligatòria i postobligatòria. I s'hi remarca, així mateix, les continuïtats entre aquests dos àmbits de formació i la recerca en didáctica de les llengües.

AUTORES
Camps Mundó, Anna


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €