Artículo Relació social i cortesia a l'aula.
RESUMEN ARTíCULO

L'article presenta els resultats d'un treball de camp en què s'analitza l'actuació comunicativa d'un grup de professors caracteritzats per ser ben valorats pels estudiants. Recull les creences i l'acció a l'aula de docents de diferents nivells educatius ûconsiderats com ½els millors professors+ pels alumnesû, per tal d'obtenir les constants en l'ús de determinades estratègies discursives i de localitzar els recursos que es constitueixen com a elements essencials d'una docència eficaç. Els resultats d'aquest estudi mostren que les relacions interpersonals a l'aula tenen un gran valor per als estudiants de qualsevol nivel educatiu i que constitueixen un requisit necessari per influir positivament en els processos d'aprenentatge.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €