Artículo Relacions entre llengua i literatura.
RESUMEN ARTíCULO

L'article situa les relacions entre la llengua i la literatura a l'ensenyament. Comença per fer una mínima història de les relacions que hi ha hagut des del punt de vista de la història de l'ensenyament i de la teoria lingüística i literària, per després fer una justificació de l'ús de textos literaris a la classe de llengua. A partir d'aquí, es comenta la relació entre els tipus de text i la literatura, així com el paper que tenen els gèneres en el desenvolupament de la lectura. L'autora creu que la relació exis tent entre els gèneres literaris i els no literaris s'hauria d'aprofitar per realitzar activitats que permetessin treballar elements lingüístics i alhora introduir l'especificitat del text literari.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: La literatura a la classe de llengua
Intercanvi
RESSENYES