Artículo Relat fantàstic i realitat
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article presenta una seqüència didàctica en què es treballa el relat fantàstic a quart d'ESO. S'inscriu en una programació de curs el centre d'interès de la qual és la relació entre literatura i realitat. La seqüència lliga lectura (literària i cinematogràfica) i escriptura, sota la hipòtesi didàctica que la fantasia pot ser una forma idònia d'expressió allegòrica de la realitat. La seqüència, desenvolupada en el tercer trimestre escolar, constitueix també una síntesi aplicativa d'alguns aprenentatges sobre composició escrita realitzats al llarg del curs.FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €