Artículo Res d'extraordinari.
RESUMEN ARTíCULO

L'IES Isabel de Villena és un dels antics instituts de BUP. La incorporació del primer cicle d'ESO i l'obligatorietat de l'ensenyament fins als setze anys hi va produir una mena de ½tsunami+. La nova composició de l'alumnat del centre i els canvis socials, que han afectat les relacions entre les persones adultes i el jovent en les darreres dècades, van comportar un canvi quantitatiu i qualitatiu en el tipus de problemes, davant dels quals les concepcions tradicionals respecte a l'ordre i el saber es mostraven ineficaces.

AUTORES
Martínez Bonafé, Àngels / Sanz i Rivelles, Rosa / Garmendia, Angel / Segura Heras, Felipe / Domínguez, Antonio
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
1,49 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: Educació per a la ciutadania i drets humans.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Trenta anys vivint l'educació
COL·LECCIONABLE DE L'HORT ESCOLAR
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL