Revista REVISTA ARTICLES - 076 (GENER 18) - Narracions breus per a fomentar la creació Narracions breus per a fomentar la creació
COLECCIONES: Revista Articles
ISSN: 1133-9845


FORMATOS DISPONIBLES
18.50 €
10.81 €

Narracions breus per a fomentar la creació

Contenidos de la revista
Monografia
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions