Revista REVISTA ARTICLES - 080 (GENER 19) - Perspectiva sociocultural en la didàctica de la llengua i la literatura Inclusió / Mirada sociocultural de l'ensenyament de la llengua
COLECCIONES: Revista Articles
ISSN: 1133-9845


FORMATOS DISPONIBLES
18.50 €
9.30 €

Inclusió / Mirada sociocultural de l'ensenyament de la llengua

Contenidos de la revista
Monografia
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions