Artículo Saber gramàtica.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article analitzem diversos nivells de coneixement gramatical: el coneixement automàtic i implícit que fa possible la producció i comprensió dels enunciats en situacions habituals d'interacció, els nivells intermedis que es posen en joc per a la realització de diverses tasques i l'activitat metalingüística reflexiva i verbalitzable. Després de descriure algunes característiques d'aquests nivells, ens qüestionem les possibles influències d'un nivell sobre els altres.

AUTORES
Tolchinsky Brenman, Liliana


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €