Artículo Seqüències didàctiques i ensenyament de la llengua: més enllà dels projectes de lectura i d'escriptura.
RESUMEN ARTíCULO

La pedagogia considera el projecte com una necessitat de donar una significació a les situacions d'ensenyament/aprenentatge i estimular l'activitat de l'alumne/a. En el cas de l'ensenyament de la llengua, els projectes es refereixen fonamentalment a la lectura i a la producció de textos orals i escrits. En aquest article distingirem les dimensions comunicatives dels projectes i les dimensions lligades als aprenentatges. Tractarem també d'explicar per què la didàctica de la llengua considera que cal anar més enllà dels projectes i analitzar el problema dels continguts d'ensenyament i de l'organització d'aquests en seqüències didàctiques.FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €