Artículo Sobre les entrevistes amb les famílies a l'educació infantil.
RESUMEN ARTíCULO

Ningú no pot dubtar que és imprescindible mantenir una comunicació fluida i periòdica amb les famílies dels infants. Per això, una bona part de la feina dels equips educatius està centrada a decidir les distintes vies de comunicació que es posaran a disposició dels pares i les mares del centre. De totes aquestes vies, l'entrevista, aspecte en el qual ara ens centrarem, representa el contacte més directe i personalitzat de la relació entre tots dos col·lectius i, segurament per això, una de les qüestions sobre les quals més preguntes i dubtes plantegen les educadores.

AUTORES
Tabera Galván, M. Victoria
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €
COLECCIONES: Revista Guix Infantil

Contenidos de la revista
EDITORIAL
I TU QUÈ EN PENSES?
PARLEM DE...: Apropar l'escola a la família
REFLEXIÓ
IDEES
INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
FINESTRA OBERTA
DES DE LA DIVERSITAT
EL DIA A DIA
MISCEL·LÀNIA
HUMOR