Artículo Sostenibilitat: una idea central unificadora.
RESUMEN ARTíCULO

El concepte de sostenibilitat sorgeix per via negativa, com a resultat de les anàlisis de la situació del món, i es pot descriure com una ½emergència planetària+ (Bybee, 1991) marcada per tot un reguitzell de greus problemes que estan estretament relacionats: contaminació i degradació dels ecosistemes, exhauriment de recursos, creixement incontrolat de la població mundial, desequilibris insostenibles, conflictes destructius, pèrdua de diversitat biològica i culturalà Una situació insostenible que amenaça el futur proper de la humanitat.FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Treballem per un món sostenible.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Educació per la pau
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL