Artículo Un estudi preliminar sobre la presa d'apunts dels estudiants universitaris.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest treball es presenten els resultats d'un estudi iniciat per esbrinar com prenen apunts els estudiants de primer curs universitari en una situació de classe habitual i per analitzar com incideixen les condicions d'una determinada situació educativa en les decisions respecte a què cal anotar i com cal ferho. L'estudi suposa l'inici d'una línia de recerca que té per objectiu investigar en quines condicions la presa d'apunts esdevé una estratègia d'aprenentatge.

AUTORES


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €