Artículo Un projecte d'escriptura: retrat moral del Cid.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest treball es descriu una seqüència didàctica consistent en el desenvolupament d'un projecte d'escriptura: la composició d'un retrat moral del Cid a partir de la lectura d'alguns fragments del Cantar de Mio Cid. La descripció d'aquesta seqüència permet reflexionar sobre alguns problemes crucials de la didàctica de la llengua: la relació entre l'educació lingüística i l'educació literària, la integració de l'aprenentatge dels procediments de comprensió i de composició de textos i el paper de l'activitat metalingüística en l'aprenentatge dels procediments.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: La literatura a la classe de llengua
Intercanvi
RESSENYES