Artículo Una casa amb moltes claus.
RESUMEN ARTíCULO

Entre altres vies de participació, la col·laboració de la família es concreta en la realització d'algunes tasques dintre de l'aula: tallers amb els infants, activitats que consisteixen a cantar o a explicar contes, etc. En totes es persegueixen tant objectius respecte a les famílies com respecte als infants. Totes es preparen prèviament amb les mares i els pares implicats, amb qui repassem la informació escrita i organitzem conjuntament l'activitat quant a disposició del material, accions de les criatures, actituds de les persones adultes, etc., a fi de revisar el procés per endavant. Encara que vagin canviant les famílies, l'acció segueix uns passos fixos que, igual que la presència de l'educadora, serveixen de referent estable per als infants.

AUTORES
Baltasar Caceres, Rosa / Pérez Buey, Charo
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €
COLECCIONES: Revista Guix Infantil

Contenidos de la revista
EDITORIAL
I TU QUÈ EN PENSES?
PARLEM DE...: Apropar l'escola a la família
REFLEXIÓ
IDEES
INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
FINESTRA OBERTA
DES DE LA DIVERSITAT
EL DIA A DIA
MISCEL·LÀNIA
HUMOR