Artículo Una experiència d'autoaprenentatge de les llengües a secundària.
RESUMEN ARTíCULO

A l'article s'exposen conceptes teòrics i pràctics d'un mètode d'aprenentatge adreçat a la diversitat més heterogènia; des dels nois i noies més avançats fins a aquells amb necessitats educatives especials, tant pel que fa al seu nivell cognoscitiu, com al seu origen ûalumnes d'incorporació tardanaû, com al seu ritme en l'assoliment de la matèria.

AUTORES
Marimon Garcia, Lourdes / Sabaté Torres, Carme / Lizarte Fernández, Mónica
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
1,49 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Valors i activitats físiques
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: La convivència en els centres
GUIX DOS
RECULL