Artículo Una experiència d'escriptura compartida.
RESUMEN ARTíCULO

Què passa quan volem que les veus de les persones adultes que no tenen accés a la societat lletrada prenguin la forma de publicacions? L'article recull un procés d'escriptura compartida. Segons aquesta proposta, les autores deis textos i una tutora d'edició, vinculades a un projecte de resultat tangible i comunicable, aborden conjuntament el desenvolupament deis textos i els elaboren per fer-los accessibles al públic

AUTORES
Redón Zorita, Mercè


FORMATOS DISPONIBLES
1.98 €