Artículo Una guia per a l'anàlisi de proves d'avaluació des de la perspectiva PISA.
RESUMEN ARTíCULO

Els autors plantegen la possibilitat d'emprar el Programa per a l'Avaluació Internacional de l'Alumnat (PISA) com un element de millora escolar a partir de la revisió de les pràctiques d'avaluació. Després d'extreure quins són els criteris que sustenten aquestes proves, es presenta la Guia per a l'anàlisi de les proves d'avaluació des de la perspectiva PISA (GAPPISA) i se'n mostra un exemple d'ús amb un professor de l'àrea de lingüística. El procés de reflexió i millora que la guia pot generar, fa pensar que pot ser un interessant mecanisme de formació reflexiva per al professorat.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €