Artículo Una proposta de tractament de la diversitat a l'ESO.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article sintetitza les estratègies didàctiques de caire participatiu que hem experimentat a l'aula de ciències socials, a segona etapa d'ESO, amb l'objectiu d'integrar l'alumnat amb risc d'exclusió social i atendre els diversos ritmes d'aprenentatge. Amb aquestes estratègies hem aconseguit que a la classe de ciències socials hagi pogut romandre dins la mateixa aula amb els seus companys de curs l'alumnat que a les altres matèries és atès individualment o en petits grups amb projectes d'atenció a la diversitat i/o adaptacions curriculars.

AUTORES
Cucurella Fernández, Santiago


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €