Capítulo Una seqüència didàctica per treballar l'oració des d'una perspectiva lèxica
RESUMEN CAPíTULO

Aquest capítol presenta una experiència duta a terme a quart d’educació secundària obligatòria sobre nocions bàsiques de l’oració simple. Primerament, s’exposen els trets del model d’intervenció seguit, el de seqüència didàctica de gramàtica(SDG),tot justificant breument la perspectiva lèxica adoptada. Finalment, es descriuen cadascuna de les activitats implementades, que responen a intencions diverses, combinen oralitat i escriptura, i es fan individualment i en parella, així com en petit grup i en gran grup. També s’inclouen activitats i recursos sobre el tema.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €
COLECCIONES: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resumen del libro
Aquest volum vol ser una ajuda per a la pràctica a l’aula; ofereix algunes pistes, alguns exemples, alguns recursos que ajudin a dur a terme l’activitat docent i que serveixin de base a la reflexió sobre les formes d’ensenyar i aprendre Llengua i Literatura, entenent que les propostes pràctiques son sempre incitacions a l’acció i a la reflexió inherent i necessària a qualsevol pràctica d’ensenyament. Els dos primers capítols tracten del pràcticum i proposen vies per a la reflexió sobre la pròpia pràctica. En els capítols següents es mostren alguns exemples concrets de seqüències d’ensenyament sobre aspectes rellevants en nivells de secundària: el resum, l’exposició oral lligada al treball d’indagació fet pels alumnes, la composició escrita, la sintaxi de l’oració i la relació entre cinema i literatura. Dos capítols ofereixen punts de vista per reflexionar sobre les lectures i sobre com abordar la correcció dels textos. Finalment, s’hi recull un ampli ventall de seqüències didàctiques de Llengua i de Literatura.

Libro disponible por capitulos
INDICE