Artículo Unitat o diversitat en el model de llengua dels llibres de text valencians.
RESUMEN ARTíCULO

La diversitat de formes en la llengua vehicular dels llibres de text valencians és un fet constatat els darrers anys. La manca de consens en el model de llengua respon a una valoració heterogènia dels criteris de correcció, adequació, propietat i representativitat. El particular procés de normativització i normalització del català al país ha provocat certa inestabilitat en l'establiment d'un registre formal escrit. Diverses propostes per als models d'estàndard oral i escrit no han considerat prou l'equilibri entre la identificació dels usuaris i la facilitat de la comunicació formal per tot el domini lingüístic. La persistència de tendències diverses ha contribuït a establir la proliferació innecessària de variants en aquests textos. D'altra banda, el reconeixement normatiu de formes usades en la llengua oral ha provocat interferències en la terminologia dels llenguatges especialitzats dels llibres de text.

AUTORES
Beltran Zaragozà, Andreu


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €