Ensenyament-Aprenentatge. Estils/processos interns d'ensenyament-aprenentatge.