Aula de secundària és un espai de divulgació per al professorat d’educació secundària que cerca estar al dia i resoldre els problemes pràctics i teòrics que sorgeixen a l’aula d’aquesta etapa educativa.
Què pretén? Aula de secundària té com a objectiu proporcionar als docents ia la resta dels agents educatius, recursos i experiències que els ajudin al seu dia a dia, que contribueixin al seu desenvolupament professional i que integrin la pràctica educativa innovadora amb la reflexió i l’evidència científica . A les seves pàgines es poden trobar continguts de diferents àrees (matemàtiques, llengua, ciències experimentals…) des d’una mirada interdisciplinària i globalitzadora; propostes basades en metodologies innovadores com STEAM, gamificació, aprenentatge servei, treball per projectes, etc. i temes vinculats a l’educació emocional, l’escola inclusiva, l’activisme climàtic, l’orientació educativa i la gestió i l’organització de centres.
A qui va dirigida? Aula de secundària va dirigida a professorat de secundària, professorat de Formació Professional i Batxillerat, orientadors i orientadores, psicopedagogs i l’equip directiu dels centres. També va adreçada a professorat i alumnat del Màster de secundària i docents en formació contínua. A més, trobaran continguts útils totes aquelles persones interessades en l’educació a l’etapa de secundària i que busquen una mirada plural i oberta.

Aula de secundària és un espai de divulgació per al professorat d’educació secundària que cerca estar al dia i resoldre els problemes pràctics i teòrics que sorgeixen a l’aula d’aquesta etapa educativa.
Què pretén? Aula de secundària té com a objectiu proporcionar als docents ia la resta dels agents educatius, recursos i experiències que els ajudin al seu dia a dia, que contribueixin al seu desenvolupament professional i que integrin la pràctica educativa innovadora amb la reflexió i l’evidència científica . A les seves pàgines es poden trobar continguts de diferents àrees (matemàtiques, llengua, ciències experimentals…) des d’una mirada interdisciplinària i globalitzadora; propostes basades en metodologies innovadores com STEAM, gamificació, aprenentatge servei, treball per projectes, etc. i temes vinculats a l’educació emocional, l’escola inclusiva, l’activisme climàtic, l’orientació educativa i la gestió i l’organització de centres.
A qui va dirigida? Aula de secundària va dirigida a professorat de secundària, professorat de Formació Professional i Batxillerat, orientadors i orientadores, psicopedagogs i l’equip directiu dels centres. També va adreçada a professorat i alumnat del Màster de secundària i docents en formació contínua. A més, trobaran continguts útils totes aquelles persones interessades en l’educació a l’etapa de secundària i que busquen una mirada plural i oberta.