Competencias profesionales del profesorado de educación física

Revista Tándem - Número: 43 (junio 13) - ISBN / EAN: 1577-0834

24,99 IVA incluido

Gastos de envío gratis

Productos digitales no tienen gastos de envío

Categorías del producto:

Actividades extraescolares, Activitats extraescolars, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje y desarrollo motores, Aprenentatge cooperatiu, Aprenentatge i desenvolupament motors, Atenció a la diversitat i NEE, Atención a la diversidad y NEE, Avaluació de l'acció docent, Avaluació de l'alumnat en l'aprenentatge, Avaluació del procés de l'ensenyament i aprenentatge, Avaluació formativa o reguladora, Cine, Cinema, Competència comunicativa, lingüística i audiovisual, Competencia en comunicación lingüística, Competencias profesionales del profesorado, Competències professionals del professorat, Deporte, Desarrollo personal, Desenvolupament personal, Didàctica de l'expressió corporal i de l'educació física, Didáctica de la expresión corporal y de la educación física, Didáctica de las lenguas extranjeras, Didàctica de les llengües estrangeres, Diversidad física y motriz, Diversitat física i motriu, Educació en família, Educación en familia, Esport, Evaluación de la acción docente, Evaluación del alumnado en el aprendizaje, Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, Evaluación formativa o reguladora, Formació i desenvolupament del professorat, Formació inicial del professorat, Formación inicial del profesorado, Formación y desarrollo del profesorado, Habilidades motrices, Habilitats motrius, Història de l'educació, Historia de la educación, Inteligencia emocional, Intel·ligència emocional, Lectura, Materiales curriculares y recursos didácticos, Materials curriculars i recursos didàctics, Motivació, Motivación, Pràctica psicomotriu/psicomotricitat rel·lacional, Práctica psicomotriz/psicomotricidad relacional, Programació d'aula, Programación de aula, Secuencias formativas y didácticas, Selecció, seqüenciació i temporalització dels continguts, Selección, secuenciación y temporalización de los contenidos, Seqüències formatives i didàctiques, Tècnica i tàctica dels esports, Técnica y táctica de los deportes, Ús de les TIC (tecnologies), Ús del cinema, Uso de las TIC (tecnologías), Uso del cine

Colecciones:

Revista Tándem

SKU: 24648