De corregir els exàmens a Co-REgir els aprenentatges

Número: 6 (marzo 14)

ISBN / EAN : 2014-8631

0,00 IVA incluido0,00 IVA incluido

Gastos de envío gratis

Productos digitales no tienen gastos de envío

De PISA a PISA: valoracions dels resultats del 2012

Saber más...

Categorías del producto:

Atenció a la diversitat, Atención a la diversidad, Aula hospitalaria, Autonomía e iniciativa personal, Autoregulació de l'aprenentatge, Autorregulación del aprendizaje, Avaluació de l'alumnat en l'aprenentatge, Competència comunicativa, lingüística i audiovisual, Competencia en comunicación lingüística, Competència en el coneixement i la interacció amb el món natural, Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo natural, Competència en la iniciativa personal i l'esperit emprenedor, Competencia para aprender a aprender, Competència per aprendre a aprendre, Competencias básicas, Competències bàsiques, Comprensió lectora, Comprensión lectora, Creatividad, Creativitat, Desarrollo personal, Desenvolupament personal, Didàctica de l'expressió corporal i de l'educació física, Didáctica de la expresión corporal y de la educación física, Didáctica de las ciencias sociales y humanidades, Didàctica de les ciències socials i humanitats, Didàctica general i metodologia general, Didáctica general y metodología general, Educació física i salut, Educació informal, Educació per a la interculturalitat/multiculturalitat, Educació social/Acció comunitària, Educación física y salud, Educación informal, Educación para la interculturalidad/multiculturalidad, Educación social/Acción comunitaria, Evaluación del alumnado en el aprendizaje, Funciones y procesos organizativos, Funcions i processos organitzatius, Gestió de l'aula, Gestión del aula, Intervenció en situacions de risc, Intervención en situaciones de riesgo, Joc creatiu, Jocs/Gamificació, Juego creativo, Juegos/Gamificación, Legislació educativa, Legislación educativa, Libros de texto, Llibres de text, Món laboral, Mundo laboral, Projectes de desenvolupament, Proyectos de desarrollo, Recursos multimedia, Relació i interacció, Relación e interacción, Resolució de conflictes / mediació, Resolución de conflictos / mediación, Roles del alumnado, Roles del profesorado, Rols de l'alumnat, Rols del professorat, Trabajo en equipo del profesorado, Treball en equip del professorat, Ús del cinema, Uso del cine, Vacaciones, Vacances

SKU: 25247