Desenvolupar la competència científica

GRAÓ 12-18: El teu espai de referència en Educació Secundària

Resumen

La competència científica requereix la participació de l’alumnat en les pràctiques de la ciència per construir idees clau. Aquestes pràctiques són la modelització o elaboració d’explicacions científiques; la indagació o realització d’investigacions, i l’argumentació o interpretació crítica de proves. Això comporta un canvi de cultura a l’aula de ciències, que s’ha de centrar a pensar, fer i parlar com ho fa la ciència per construir poques però grans idees.

Información del contenido