Llibre Orientación Educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)
EAN: 978-84-9980-083-7
AUTORS
Martín Ortega, Elena / Echeita Sarrionandia, Gerardo / Sánchez Miguel, Emilio / Mauri Majós, Teresa / Gómez Alemany, Isabel / Orrantia Rodríguez, José / Montón Sales, Mª José / García Pérez, José Ricardo / Martínez Torres, Mercè / Sandoval Mena, Marta / Martín Moreno, Ana / Galan Diez, Maria Luisa / Simón Rueda, Cecilia / García Rodicio, Héctor / Cuevas Fernández, María Isabel
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
15.60 €
12.80 €
Resum del llibre
En el volum s’analitzen les dificultats d’aprenentatge en dues de les competències bàsiques de més rellevància instrumental: la lectura i l’escriptura, i les matemàtiques; s’aborda la resposta a l’alumnat en desavantatge cultural; es revisa el concepte de necessitats educatives especials i la forma amb què es va donant resposta a aquest col·lectiu. Per la seva especial importància en el moment actual, s’han inclòs capítols específics que tenen relació amb els problemes de comportament i l’alumnat amb problemes de salut mental. Finalment, es presenta una reflexió al voltant dels alumnes anomenats amb altes capacitats. En tots els capítols s’aborda el paper de l’orientador en l’àmbit d’intervenció específic que es tracta  en cada cas.