Contenidos Graó

Anticipació, comprensió i aprenentatge a partir de textos

Consigna

Afavorir en l’alumnat una disposició activa davant la lectura de textos abans de llegir, aportant-li motius per llegir-los.

Proporcionar-li objectius concrets: què volem aprendre, en què ens haurem de fixar, com ho anirem registrant.

Continguts

Components factuals i conceptuals, però també per assolir procediments i treballar components actitudinals

Fonamentació

Llegir per aprendre requereix estratègies que permetin processar la informació, comprendre-la i, així, transformar-la en coneixement. Des del darrer terç del segle XX sabem que aquestes estratègies impliquen direcció, pl…

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

2.88 IVA incluido

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 0 IVA incluido

También te puede interesar: