Contenidos Graó

Aprenentatge cooperatiu i processos d´indagació col·laborativa

Aprenentatge cooperatiu i processos d’indagació col·laborativa

Consigna de l’evidència

Construir una organització social cooperativa dels contextos d’ensenyament i aprenentatge, a més de vertebrar l’activitat en aquests contextos mitjançant processos d’indagació col·laborativa sobre preguntes i problemes rellevants personalment i col·lectivament.

Continguts d’aprenentatge de l’evidència

En els processos relacionats amb l’aprenentatge cooperatiu i la indagació col·laborativa els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals hi són essencials.

Fonamentació

Un ampli conju…

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 0 IVA incluido

También te puede interesar: