Contenidos Graó

«Hi havia una vegada…» Llops, sentits i papallones

Maria Àngels Trimiño Moreno

Quan la planificació permet recollir l’espontaneïtat i els interessos sorgits dels infants. Oportunitats per desenvolupar situacions no previstes carregades de potencial educatiu. Relat d’històries d’aprenentatge on queda palesa la consciència que aprendre junts és un dels motors per construir coneixements.

Dibuix d’un llop

Dibuix d’un llop

Maria Àngels Trimiño

Aquel año, en la escuela se deciAquell any, a l’escola, es va decidir abordar la literatura com a eix transversal. Al cicle d’infantil vam optar per treballar-la a partir dels contes tradicionals, tema tan propi d’aquest…

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

2.88 IVA incluido

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 9.9 IVA incluido

También te puede interesar: