Contenidos Graó

La LOMLOE: Un currículum competencial per afrontar els desafiaments del segle XXI

Image

César Coll Salvador

Universitat de Barcelona

Image

Elena Martín Ortega

Universitat Autònoma de Madrid

Image

Mariana Solari Maccabelli

Universitat d’Extremadura

Presentarem els tres grans pilars sobre els quals se sustenta la reforma curricular impulsada per la LOMLOE: l’aprofundiment en l’enfocament competencial, la identificació dels aprenentatges essencials (amb la caracterització dels elements curriculars principals: perfil de sortida, competències específiques, sabers bàsics i criteris d’avaluació) i l’exercici de l’autonomia en els diversos graus de concreció curricular.

ELS PILARS …

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

2.88 IVA incluido

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 0 IVA incluido

También te puede interesar: