Contenidos Graó

L’educació bilingüe en una llengua estrangera

Consigna de l’evidència

L’educació bilingüe té efectes immediats (i positius en el desenvolupament) psicolingüístic i sociolingüístic sobre els i les estudiants. L’educació bilingüe és un repte per a professorat, centres educatius, famílies i l’alumnat mateix amb nombrosos avantatges, si bé cal tenir expectatives realistes i d’acord amb el context d’aprenentatge.

Continguts d’aprenentatge

A les competències lingüístiques corresponents a les dues llengües cal afegir tots aquells continguts relacionats amb la comprensió sobre les característiques comunes i singulars de cadascuna,…

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

0 IVA incluido

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 9.9 IVA incluido

También te puede interesar: