Contenidos Graó

Les celebracions en els programes bilingües a educació infantil

Evidència aplicada

Commemorar des de l’educació infantil esdeveniments socioculturals o històrics associats a una llengua estrangera en millora l’actitud, la comprensió i l’aprenentatge.

Descripció, explicació, aplicació i condicions

L’adquisició i l’aprenentatge d’una llengua han d’acompanyar-se d’una familiarització amb la seva història i les seves cultures des d’edats ben joves, la qual cosa contribueix a la comprensió i l’aprenentatge i a tenir una actitud positiva.

Al CEIP Francisco de Quevedo i Villegas de Villasevil (Cantàbria) rescatem, des del Programa d’Educació Bilingüe, es…

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

0 IVA incluido

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 0 IVA incluido

También te puede interesar: