Contenidos Graó

El gener, un mes de canvis a les escoles públiques

A partir d’aquest mes de gener, la ràtio d’alumnes per docent als centres d’educació pública de Catalunya se situarà per sota de 10, de manera que passarà de 10,48 alumnes per docent als 9,59 d’aquest any. A més, el departament també ha reduït les ràtios a les aules d’infantil 3 (I3), que de manera generalitzada començaran a tenir 20 o menys alumnes per aula. Aquest fet suposa una millora pedagògica, atès que l’ensenyament podrà ser més individualitzat en les edats més primerenques, on la reducció té una incidència més gran en l’alumnat i presenta més beneficis per al professorat i el sis…

También te puede interesar: