Contenidos Graó

Llegir i escriure

Algunes consideracions sobre el discurs i el coneixement lingüístic

Marta Milian Gubern

Titular d’universitat jubilada. Universitat Autònoma de Barcelona

A partir de la relació entre saber llengua i saber llegir i escriure, a l’article s’hi aborden alguns punts cabdals per comprendre i produir textos arrelats en contextos d’ús discursiu. Les cadenes de referència i la puntuació són qüestions bàsiques per desenvolupar les competències de llegir i escriure a partir de la reflexió metalingüística.

Ben Mullins (Unsplash)

Ben Mullins (Unsplash)

LA COMPETÈNCIA DE LLEGIR I LA COMPETÈNCIA D’ESCR…

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 0 IVA incluido

También te puede interesar: