Contenidos Graó

Els deures escolars

Consigna de l’evidència

Continguts d’aprenentatge

  • Els deures serveixen de molt poc o res a l’educació primària, poc o molt poc a la secundària inferior i són més rellevants a la secundària superior.
  • Comunament amb els deures es refereix a l’aprenentatge de continguts factuals i conceptuals que preparen per a l’exercitació de continguts procedimentals.

Fonamentació

Aquesta és la definició canònica dels deures: «tasques que el professorat mana a l’alumnat, les quals s’han de fer fora del temps docent (no instruccional)» (Cooper,…

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 0 IVA incluido

También te puede interesar: