Contenidos Graó

WEB: Enfocaments comunicatius

Aquesta pàgina està creada per Toni Solano, professor de llengua castellana i literatura de l´IES Bovalar de Castelló. La seva tasca a la xarxa constitueix una referència clara per al professorat de llengües, especialment a través del seu blog , que és un dels més longeus del món de la blogosfera educativa.

A la pàgina que ressenyem, Toni Solano recorre gran part dels temes que constitueixen un tema de debat i reflexió contínua per al professorat: competències bàsiques, projecte lingüístic de centre, tractament integrat de llengües…

En cadascun dels apartats en què est…

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

0 IVA incluido

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 9.9 IVA incluido

También te puede interesar: