Artículo És un esforç rendible preparar la realització de les proves escrites?
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article destacarem algunes de les característiques de les proves escrites com a instrument en la pràctica docent a les classes de matemàtiques, i en particular l'interès pedagògic de la seva preparació a l'aula, prenent com a referència les dades empíriques corresponents als qüestionaris i a les entrevistes realitzats amb el professorat de matemàtiques, i als enregistraments en vídeo de classes de matemàtiques en les quals es van utilitzar aquestes proves.FORMATOS DISPONIBLES
1,49 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC: L'escola i la ciutat
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: 25 anys de Guix. Història de l'educació
GUIX DOS
RECULL