Artículo La formació inicial i la funció docent.
RESUMEN ARTíCULO

Per un canvi substancial, per un procés de millora en el sistema educatiu, esdevé indispensable donar prioritat a la formació inicial. També se cita aquesta intenció a les bases per a la Llei dæeducació de Catalunya ½la formació inicial del professorat és un dels elements essencials en la conformació i el desenvolupament de la professió docent (bases per a la Llei dæeducació de Catalunya, p. 18-20).FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Filosofia 3/18: reflexió compartida.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Com incideix la LOE als centres?
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL