ABIERTO   LEER
Artículo La reforma educativa del PP o el retorn a la meritocràcia.
AUTORES
Vila Mendiburu, Ignasi / Casares Romeva, Ramon
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
En abierto
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Treball en equip i dinamització de claustres
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: La convivència en els centres
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL