Lectures adolescents

Biblioteca d'Articles - Número: 165 (septiembre 08)

ISBN / EAN : 9788478276554 - ISBN / EAN PDF: 9788478277605

25,5024,22 IVA incluido

Este producto tiene envío gratis

Productos digitales no tienen gastos de envío

Información del contenido

Resumen

Què sabem realment sobre els hàbits lectors en els adolescents? Què fan els diferents països per incidir en la seva formació lectora des de l’escola? Què ofereix la producció editorial al públic d’aquesta franja d’edat? Com es combina la ficció literària amb nous productes que inclouen la imatge, l’audiovisual i les noves tecnologies?

Situats els adolescents en una frontera de la seva construcció com a persones, la lectura literària es mostra també com un terreny fronterer entre la lectura infantil i la consolidació d’una pràctica lectora adulta. En els anys que els nois i noies es troben en l’etapa educativa de la secundària obligatòria, la lectura els presenta el repte d’un salt en les seves capacitats interpretatives i en la seva adquisició d’hàbits culturals estables. Les autores d’aquest llibre ens ofereixen, com a resultat de les recerques del grup GRETEL, algunes respostes a les qüestions plantejades.